Personaltidningen Mängen

Först kom "Triangeln", som sedan döptes om till "Mängen".
När Orrefors köpt KostaBoda blev det både ett nytt namn och nytt innehåll: " Informationsblad för personalen i Orrefors AB". Av någon anledning ändrades namnet till "Informationsblad för personalen i Orrefors Kosta Boda AB" i och med nummer 1993:6-7.
Av utrymmesskäl kallar jag dem båda "Informationsblad Orrefors" respektive "Informationsblad O-K-B" nedan.

med stort tack till Björn Boode i Åfors!
Alla filer är i .pdf-format, öppnas i egna fönster.