VISIT US
Bergdala glastekniska museum


BESÖK OSS
till museets startsida

Personaltidningen Mängen

Först kom "Triangeln", som sedan döptes om till "Mängen".
När Orrefors köpt KostaBoda blev det både ett nytt namn och nytt innehåll: " Informationsblad för personalen i Orrefors AB". Av någon anledning ändrades namnet till "Informationsblad för personalen i Orrefors Kosta Boda AB" i och med nummer 1993:6-7.
Av utrymmesskäl kallar jag dem båda "Informationsblad Orrefors" respektive "Informationsblad O-K-B" nedan.

med stort tack till Björn Boode i Åfors!
Alla filer är i .pdf-format, öppnas i egna fönster.


Ett försök till innehållsförteckning.
En sammanställning om tillkomsten av glaspelletfabriken Glasma i Emmaboda.
En sammanställning av vad Bruksböckerna berättar.
Ett reportage om pantografering. (Ja, det är just den pantograf som finns här i museet!)