- Etsning, allmänt om - Betsning och lystring
- Blästring
- Dekaler för dekorationThis website is bilingual, written both in Swedish and English. For those of you preferring another language, we provide "google translate". Be aware that automatic translation sometimes gives very odd results...

Denna webplats är tvåspråkig, finns på både svenska och englska. För er som föredrar andra språk, har vi lagt till "google translate". Kom ihåg att automatiska översättningar ibland ger konstiga resultat...


Alagreck, allagrek, à la Greque, grekiska nycklar, Greek pattern, Greek key - meanderslinga?

Vad vi än kallar det måste det vara ett av de vanligaste guillocheringsmönstren, använt på allt från vattenglas och karaffer till "fullstora" serviser.

Vi får ofta frågor om var sådana här glas kan vara gjorda – svaret är "varsomhelst"... Bara i Sverige har minst 12 glasbruk haft guillocheringsmaskiner (se "Etsmaskiner" i Sverige).

Maskinerna tillverkades bl a i Tyskland, förmodligen på fler platser, och alltså gjordes glas med detta mönster också på många platser.

I vår samling har vi ett par glas och en karaff, troligen från olika tillverkare.

Vi vet att detta mönster gjordes även på Kosta, därför att vi har en anteckningsbok med "recept".
detalj ur vår "vita mönterbok"

Mönstet användes också på Johansfors, som synes i dethär klippet ur en katalog, troligen från 1913. Här finns det dels som en hel servis (se nedan), dels finns ett antal "fristående" modeller, bland annat en sejdel. I Johansfors kunde man stava korrekt på franska: à la greque.
ur Johansforskatalogen 1913

Vi vet att mönstret var populärt, eftersom t ex firman Kutzscher (Tyskland) till sina guillocheringsmaskiner erbjöd en särskild "apparat" som tillbehör.

bild ur Kutzschlers katalog 1925

Namnet, då?

Ja – det ursprungliga var förmodligen ā la Grecque (på grekiskt vis), men ordet/stavningen alagreck finns belagt redan från 1860 (enligt SAOB).
Tro det eller ej, men det finns fortfarande kvar i "officiell" svenska, se till exempel Nationalencyklopedin, den senaste SAOL mfl moderna ordböcker/uppslagsböcker!
(Vår mönsterboksantecknare använde stavningen "allagrek", en stavningsvariant som dock är okänd för ordböckerna)

En kavalkad av olika glas med ā la Grecquemönster, insamlade från nätet:

Vår karaff och två dricksglas
bild från internet
bild från internet
bild från internet
bild från internet
bild från internet
bild från internet
bild från internet