Bergdala glastekniska museum


BESÖK OSS
till museets startsida

För andra språk erbjuder vi/ for other languages we offer- Etsning, allmänt om
- Betsning och lystring
- Blästring
- Dekaler för dekorationKalla tekniker använda inom glasindustrin

Glasföremål kan göras "hyttfärdiga", dvs så att det inte krävs någon efterarbetnig alls. Exempel på hyttfärdiga föremål finns det gott om här i Bergdalahyttan: alla delar av serien Blå kant, många prydnadsföremål mm.

Alla andra föremål måste på något sätt efterarbetas. Det kan röra sig om enklare efterbehandling såsom sprängning av dricksglas, kantslipning eller -värmning, men också om olika dekorationstekniker, såsom slipning, gravering, etsning, betsning, målning, dekaler...

Alla dessa efterarbetningar kallas "kalla tekniker". Kalla tekniker kan i flera fall innebära att glasen värms upp – en definition på "kall" kan vara att glaset inte går att forma, alltså om temperaturer på maximalt 400-450 oC.

Slipning, gravering och blästring är exempel på helt mekaniska dekorationstekniker, medan etsning är en kemisk process. Betsning (även kallat "gelbning"), lystring ("lustring"), målning och användandet av dekaler är tekniker som kräver värme, upp emot 400 oC.

Slipning och gravering faller delvis utanför vårt intresseområde. Visserligen har ett antal serviser under årens lopp varit slipade men eftersom slipning kräver mycket tid har de alltid fallit inom det mera exklusiva sortimentet och vårt huvudintresse är tekniker för billig massproduktion. Däremot har vi i museet ett exempel på en planslip och en modern gravermaskin med sk handstycke.
Vi hoppas få fatt i en slipstol av den typ som används för mönsterslipning, men tills vidare får vi hänvisa till länksidan för några filmer som visar hur det går till.

I museet har vi flera maskiner som används vid etsning, nämligen två pantografer och två guillocheringsmaskiner.
I den här avdelningen beskriver vi etsningstekniker ur ett historiskt perspektiv, samt försöker upprätta en tidslinje över etsningens svenska historia.

En sida beskriver hur betsning och lystring går till.

Här beskriver vi också hur blästring används i Sverige, historiskt och idag.

Slutligen finns här en sida om dekaler för dekoration, ett modernt alternativ till handmålning.