VISIT US
Bergdala glastekniska museum


BESÖK OSS
till museets startsida

Böckerna vi läst / The books we have read

 
Böckerna utan vilka denna webbplats hade varit så mycket mindre: vi har säkert glömt någon, och listan kommer säkert att utökas. Listan börjar med svenska böcker, fortsätter med engelskspråkiga böcker och avslutas med elektroniska resurser (ofta scannade gamla böcker). Den är huvudsakligen organiserad i kronologisk ordning, efter när böckerna utgivits.
ISBN (International Standard Book Number) infördes inte förrän 1970; böcker före 1970 saknar således nummer. Senare böcker som inte har nummer, har anmärkning.

The books without which this website would have been so much smaller: we have probably forgot some, and the list will grow. The list starts with Swedish books, continues with books in English and ends with electronic resources (often scanned old books). Basically, the list is in chronological order of publication.
ISBN (International Standard Book Number) was not established internationally until 1970; books from before that year will therefore be without number. Later books which do not have a number will have a note.

 

Böcker på svenska / Books in Swedish

 • Eidem: Den äldre glasindustriens historia, Göteborg 1912
 • Wettergren: Orreforsglas, Stockholm 1921
 • Flerohopps glasbruk 1892-1942, Stockholm 1942
 • Glasbruksminnen (red Anderbjörk), Växjö 1943
 • Kosta glasbruk 1742-1942, Kosta 1942
 • Modernt svenskt glas, Stockholm 1943
 • Tollqvist: Om glas och glastillverkning, Stockholm 1944
 • Pukebergs glasbruk 1871 - 1946 Minnesskrift, Stockholm 1946
 • Steenberg: Svenskt adertonhundratals glas, Stockholm 1952
 • Keramik och glas, Hermods ca 1955
 • Steenberg – Simmingsköld: Glas, Stockholm 1958
 • Glas för hushållet, Stockholm 1960
 • Nisbeth – Fogelberg: Reijmyre glasbruk, Linköping 1960
 • Nordström: Svensk glasindustri 1550-1960, Lund 1962
 • Hermelin: Fakta om glas, Växjö 1966
 • Kronobergsboken 1973: Från småländska glashyttor, (inget ISBN)
 • Magnusson: Glas, Stockholm 1974, ISBN 91-47-86170-3
 • Kronobergsboken 1976 (inget ISBN)
 • Fogelberg – Lersjö: Eda glasbruk, Karlstad, Värmlands museum 1977, ISBN 91-8522-408-1
 • Hermelin – Welander: Glasboken, Stockholm 1980, ISBN 91-58200-72X
 • Scheutz – Fogelberg: Alsterbro glasbruk, Kalmar 1980, ISBN 91-85926-00-0
 • Carbol: Gammal och ny teknik för handgjort glas, del 1 och 2, 1981 och 1983 (inget ISBN)
 • Vår socken Dädesjö, Lenhovda 1986 (inget ISBN)
 • Herlitz – Gezelius: Kosta, glaset och konstnärerna, Lund 1987, ISBN 91-85330-82-5
 • Fogelberg – Scheutz: Trelleborgs Glasindustri 1919-1955 och Skånska Glasbruket 1955-1957, Ystad 1988, ISBN 91-971142-0-0
 • Fogelberg: artikelserie i Glasteknisk tidskrift, 1990, ISSN 0017-1093
 • Svenskt glas, Växjö 1991, ISBN 91-46-155112-0
 • Kaijser: Anteckningar från Studier vid Reijmyre glasbruk, en faksimilutgåva av Kaijsers handskrivna anteckningar som även innehåller ett förord av Torbjörn Fogelberg. Växjö, Smålands museum 1990, ISBN 91-87674-03-3
 • Kosta 250, Malmö 1992, (inget ISBN)
 • Fogelberg: Ett sekel i belysningens tjänst, Växjö 1994, ISBN 91-630-3097-7
 • Boken om Reijmyre del 1 (tiden före 1926), Finspång 1995, ISBN 91-971183-2-X
 • Selbing: Bakom kameran och glasfasaden, Linköping 1995, ISBN 91-630-3350-X
 • Elme, 1997, (inget ISBN)
 • Lersjö: Glas från Eda, Arvika 1997, ISBN 91-630-5639-9
 • Glasbrukens byggnadskultur, Länsstyrelsen Kronoberg 1998, ISBN 91-892-85-02-X
 • Glasteknologi 10 p, Glafo 1998 (inget ISBN)
 • Kärlek till glas, Agnes Hellners samling av orreforsglas, Raster förlag 1998, ISBN 91-87214-814
 • Thor: Erik Rosén, radikal förnyare av svensk glaskonst, Växjö 2004, ISBN 91-974656-8
 • Boken om glas, Glafo 2005, ISBN 91-631-6256-3 och 3:e uppl 2011, ISBN 978-91-7003-294-3
 • Sven Palmqvist - glaskonstnär, Stockholm 2006, ISBN 9188-712-86-9
 • Holmér: Kosta glasbruk - en etnisk smältdegel, Växjö 2009, ISBN 978-91-87674-37-2
 • Lersjö: Pressat glas, ICA bokförlag 2010, ISBN 978-91-534-3316-3
 • Reijmyre glasbruk – formgivare, konstnärer och yrkesmän under 200 år, Östergötlands länsmuseum 2010, ISBN 978-91-8590-884-4
 • Planglas, Hovmantorp 2012, ISBN 978-91-633-7021-2
 • Krantz: Den småländska glasregionens uppgång och fall, Möklinta 2015, ISBN 978-91-7844-931-6
 • Sundahl: Svenska buteljglasbruk under 150 år, 2016?, ISBN 978-91-639-2561-0
 • Holmér: Flaskor på löpande band, Växjö 2017, ISBN 978-91-88357-60-1
Dessutom har vi läst många artiklar av Torbjörn Fogelberg, publicerade i både Glasteknisk tidskrift och i flera olika hembygdsböcker och -krönikor.

We have also read many articles by Torbjörn Fogelberg, published in both Glasteknisk tidskrift and in several local history books and chronicles.
Glasriket: Människan Miljön Framtiden - en skriftserie utgiven av ABF under tidigt 1980-tal, inga ISBN. Listade i alfabetisk ordning efter titlarna.

("Kingdom of crystal: Man Environment Future" - a series published by local initiatives during the 1980ies, no ISBN. All in Swedsh. Listed in alphabetical order, by title.)

 • Det brann en eld en gång (Åseda m fl)
 • Det var en gång ett brukssamhälle (Flerohopp)
 • Dom kallar oss Pukebergarna
 • Ekenäs: vi som försvann... Lindshammar, vi som finns kvar
 • En gång Bergdala, alltid Bergdala
 • Ett glasrike i Glasriket: Älghults socken
 • Ett samhälle kring hyttan (Rosdala)
 • Från fönsterglas till småglas (Gullaskruf)
 • Generationers arbete på Boda Glasbruk
 • Glasbruksliv i Målerås
 • Glas, kultur, sammhällsdaning (Hovmantorp)
 • Glas och sten i Linnébygden (Älmhult och Eneryda)
 • Hemma på Kosta
 • I skenet från en glasugn (Åfors)
 • Lindefors- Strömbergshyttan
 • Liv och arbete under 90 år i Johansfors
 • Järn, trä, glas och sedan... (Flygsfors)
 • Orreforsaren i glasriket
 • Potellebruket i Glasriket (Alsterbro)
 • Rejmyre - utpost i Glasriket
 • Skruv: en bygd, ett hantverk
Fortsättningen, 30 år senare / the next book, 30 years later:
Och sen då... vad händer i glasriket? 2013, ISBN 978-91-637-3279-9

tillbaka till början/back to top

  

Engelskspråkiga böcker / Books in English

 • Neri, translation Merrett, editor Cable: The art of glass, 1662, this edition 2006, ISBN 0-900682-37-X
 • McKearin: American glass, New York 1945
 • Barrington Haynes: Glass through the ages, 1948
 • Elville: English tableglass, London 1951
 • GŁnther: Glass melting tank furnaces, Sheffield 1958
 • Northwood: John Northwood, his contribution to the Stourbridge glass industry, Stourbridge 1958
 • Godfrey: The development of English glassmaking, Oxford 1975, ISBN 0-19-828267-2
 • Klein - Lloyd: The history of glass, London 1984, ISBN 0-85613-516-X
 • Hajdamach: British glass 1800 - 1914, 1995, ISBN 1-85149-141-4
 • Orrefors, a century of Swedish glassmaking, Stockholm 1998, ISBN 91-7988-152-1
 • Cummings: A history of glassforming, London 2002, ISBN 0-7136-5274-8
 • 5000 years of glass, British Museum 2012, ISBN 978-0-7141-5095-6
 • Ihr, Anna: Becoming vitrified, Göteborg 2014
 • Wildblood: The history of Pall Mall glass, 3:rd ed 2016 (inget ISBN)
tillbaka till början/back to top 

Elektroniska resurser / Electronic resources

(alla länkar öppnas i nytt fönster / all links open in new window) Se även vår sida med nedladdningsbart, kataloger mm / see also our page for downloads: catalogues and more

tillbaka till början/back to top