VISIT US
Bergdala glastekniska museum


BESÖK OSS
till museets startsidaCreative Commons-licens
Allt vårt material är licensierat under en Creative Commons Erkännande-DelaLika 4.0 Internationell Licens.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.Om du vill stödja vårt arbete med att tillgängliggöra gammalt material är du välkommen att donera en slantShould you like to help us make more old material available, you are invited to donate a little something

Filer för nedladdning / Files for download

Vi strävar efter att tillgängliggöra så mycket som möjligt av det skriftliga material vi har. / We aim to make as much of our written material as possible available.

Från museet / from the museum:

I väntan på en riktig databas har vi gjort en inventarielista i excel-format.
Den kan laddas ner här. (Den är ett levande dokument; ladda ner en ny varje gång för att få senaste versionen)
Den har (7) 6 flikar: (instruktion); böcker och artiklar; glas; inspelningar och bilder; maskiner, -delar, -verktyg; mönsterplåtar; övrigt.
Excel har endast en rudimentär sökfunktion.
För att göra den lite mer tillgänglig har vi gjort ett par utdrag med olika (grov-)sökningar, med hänvisning till inventarienumren.
För att få en överblick över mönsterplåtar för att snabbare kunna bläddra igenom dem, för att senare gå in på inventarienumret för flera upplysningar, bättre bilder osv:
    •    alla pantografplåtar med inventarienummer.
Glas: ett utdrag ur inventarieförteckningen med våra pantograferade respektive guillocherade glas (med reservation för att jag kan ha missat något) – bildlänkar finns till höger i varje rad:
    •    pantograferat och guillocherat

While working to get a proper database we have made an inventory in excel-format. (Most of the text is in Swedish, but...)
It can be downloaded here. (It is a living document; download a new file each time to get the latest version)
Excel has a very rudimentary search system.
To make things a little easier we have made a few excerpts to make it easier to find the inventory numbers in the excel file.
To get an overview over pattern templates, find the inventory numbers to easier find them in the excel file to get more details, better pictures etc:
    •    all pantograph templates with inventory numbers.
Glasses: an excerpt from the inventory showing our pantographed and guilloché glasses (with reservation for those I might have missed) – links to pictures found to the right on each row:
    •    pantographed and guilloché

Vi har två anteckningsböcker från etsverkstaden på Kosta från (troligen) 1930-talet: kalkeringar och "mönster-recept" på både guillocherade och pantograferade mönster.
    •    "svarta boken" del 1 med guillocheringsmönster
    •    "svarta boken" del 2 med pantografmönster
    •    "vita boken" med mest guillocherat
We have two notebooks from the etching shop in Kosta from (probably) the 1930ies: rubbings and "pattern recipes" for both guilloché and pantographed patterns
    •    "black book" part 1 showing guilloché patterns
    •    "black book" part 2 showing pantograph patterns
    •    "white book" mostly guilloché

(Sökbart) register för Glastekniska Tidskrift vol 1-50, åren 1945-1995. De första 36 sidorna är ett stickordsregister; sidorna 37 tom 50 innehåller författarregister. Artiklar kan tillhandahållas på begäran.
(A searchable index for Glasteknisk tidskrift - first 36 pgs is an index of keywords, the rest is an index of writers. We can send you articles on request.)Från andra ställen / from other places:

Skrifter från Föreningen Glas i Hovmantorp (only in Swedish)

Från Kalmar läns museum / From Kalmar county museum
Ett antal tekniska beskrivningar / an number of technical reports (both Swedish and English)

Länsstyrelserna i Kronoberg och Kalmar län (County Administrative boards of Kronoberg and Kalmar):
en skriftserie om 20 glasbruksorter – nu finns även de gamla KUL-skrifterna här, liksom även den bästa sammanfattningen av Glasrikets historia vi läst, Glasriket – Fördjupad riksintresseutredning från 2019.

Kuriosa / curiosities
Konserveringsrecept från Sandviks glasbruk, personaltidningar från Åforsgruppen, OKB... 

Kataloger / Catalogues:

På begäran: alla kataloger uppladdade efter 20181001 kommer att ha uppladdningsdatum angivet
On request: all catalogues uploaded later than 20181001 will have an upload date

Kosta och Kosta Boda finns nu på en egen sida / is now found on a special page

Björkå
Björkå katalog, 1921       (uploaded 20220930)
Björkå eldfast, 1963 (heat resistant household glass)       (uploaded 20220930)

Boda
Bodas kataloger är ofta numrerade, men på ett märkligt sätt / The Boda catalogues are often numbered, but in a strange way.
De är placerade i denna ordning baserad på gissningar / I have placed them in this order based on guessing.
Boda katalog I, 1926       (uploaded 20190305)
Boda katalog II, 1927      (uploaded 20190305)
Boda katalog III, 1928     (uploaded 20190305)
Boda katalog svarta sidor/black pages, inget tryckår / no year      (uploaded 20190305)
Boda 1933                       (uploaded 20190305)
Boda catalogue no 3, inget tryckår / no year      (uploaded 20190305)
Boda catalogue no 4, inget tryckår / no year      (uploaded 20190305)
Boda restaurangglas (med prislista), inget tryckår / no year         (uploaded 20190305)
Boda katalog nr 7, inget tryckår / no year ('60-tal?) (3 MB)

Eda
Via KB finns kataloger från 1886, 1888, 1891 / through KB (Royal Library) catalogues from 1886, 1888, 1891
samlingssida          (added 20190908)

katalog och prislista 1862                                                             (uploaded 20220930)
prislista parfym- och bläckflaskor 1878 / perfumes and inks       (uploaded 20220930)
katalog och prislista 1890                                                             (uploaded 20220930)
katalog parfym- och bläckflaskor 1893 / perfumes and inks        (uploaded 20220930)
katalog 1929 (Eda/Kristallglasbruken)                                          (uploaded 20220930)
–   prislista blåst / pricelist blown                                                  (uploaded 20220930)
–   prislista pressat / pricelist pressed                                             (uploaded 20220930)
katalog 1930                                                                                  (uploaded 20220930)
–   prislista                                                                                     (uploaded 20220930)
–   pricelist                                                                                     (uploaded 20220930)
katalog 1930 (Kristallglasbruken, Eda färgglas / coloured)          (uploaded 20220930)
katalog 1934-1959                                                                         (uploaded 20220930)
katalog och prislista 1943-1953                                                     (uploaded 20220930)
foton 1920-30-tal                                                                           (uploaded 20220930)
foton 1930, Gerda Strömberg                                                         (uploaded 20220930)

Elme
Elme lighting 1920                                   (uploaded 20231228)
Elme 1926, scannad originalkatalog
Elme 1926-1931                                      (uploaded 20231228)
Elme 1931-1936                                      (uploaded 20231228)
Elme belysning 1946                              (uploaded 20231228)
Elme 1950                                               (uploaded 20231228)
Elme restaurangglas utan årtal                (uploaded 20231228)

Glava
Glava 1913, standardmönster till rutor / standard patterns for panes          (uploaded 20221112)

Gullaskruf
Gullaskruf efter 1933                                  (uploaded 20221112)
Gullaskruf 1947
Gullaskruf 1953                                         (uploaded 20221112)
Gullaskruf 1959 troligen / probably          (uploaded 20221112)
Gullaskruf 1959 extra                                (uploaded 20221112)
illustrerad Gullaskruf 1961                        (uploaded 20221112)
Gullaskruf 1963 troligen / probably          (uploaded 20221112)
Gullaskruf 1968                                         (uploaded 20221112)
Gullaskruf 1969                                         (uploaded 20221112)
Gullaskruf 1970                                         (uploaded 20221112)
Gullaskruf 1972                                         (uploaded 20221112)
Gullaskruf 1973                                         (uploaded 20221112)
Gullaskruf 1974                                         (uploaded 20221112)

Hofmantorps glasbruk ("gamla")
Via KB finns katalog från 1873 / through KB (Royal Library) catalogue from 1873
nedladdning          (added 20190908)
Hofmantorp utan år/no year, scannade fotokopior              (uploaded 20221004)
Illustrerad priskurant utan år/no year                                  (uploaded 20221004)

Hofmantorps nya glasbruk
Hofmantorps nya 1910-20                                            (uploaded 20221004)
Hofmantorps nya 1920-tal (?)                                      (uploaded 20221004)
Hofmantorps nya 1939, scannade fotokopior              (uploaded 20181122)
prislista mars 1939-juli 1940, scannade fotokopior     (uploaded 20181122)
Hovmantorps nya 1954                                                (uploaded 20221004)
–    prislista                                                                   (uploaded 20221004)
Hovmantorps nya 1972                                                (uploaded 20221004)

Johansfors
Johansfors 1913                                         (uploaded 20221112)
Johansfors 1930-tal                                    (uploaded 20221112)
Johansfors 1930-40-tal                               (uploaded 20221112)
Johansfors utan år (no year)                       (uploaded 20221112)

Kosta och Kosta Boda
finns nu på en egen sida / is now found on a special page

De Svenska Kristallglasbruken (Kristallbolaget)
Kristallbolaget var en försäljningsorganisation, startad 1903, för bruken / a sales organisation for Kosta, Reijmyre, Eda, Alsterfors och Flöxhult
Katalog kristallvaror 1904          (uploaded 20201010)
Priskurant kristallvaror 1904 del 1, serviser Axel-Gerda                (uploaded 20201117)
Priskurant kristallvaror 1904 del 2, serviser Georg-Persigny          (uploaded 20201117)
Priskurant kristallvaror 1904 del 3, serviser Royal-Venus               (uploaded 20201117)

Illustrerad katalog hushålls- och pressglas 1904         (uploaded 20201117)
Priskurant hushålls- och pressglas 1904                      (uploaded 20201117)

Katalog och prislista för export 1922                          (uploaded 20201117)

Se också under Eda, kat 1929 samt färgglas 1930 / see also undder Eda cat 1929 and 1930 uploaded 20220930

Kungelf
Via KB finns kataloger från 1892 och 1890-tal / through KB (Royal Library) catalogues from 1892 and 1890ies
samlingssida          (added 20190908)

Lindshammar
Vi har fått oss tillsänt 14 kataloger från Lindshammar, 2 från Steninge Slott och en tidningsartikel om Gösta Sigvard för tillgängliggörande / We have been sent 14 catalogues + 2 from Steninge Slott, plus one magazine article about Gösta Sigvard. Enjoy!
Tack, Benny!
Lindshammar katalog 1950-tal                                                            (uploaded 20210511)
Lindshammar katalog 1960-tal (efter 1965)                                        (uploaded 20210511)
Lindshammar prislista, tilläggskatalog 1968                                       (uploaded 20210511)
Lindshammar prislista, tilläggskatalog 1969                                       (uploaded 20210511)
Lindshammars sortiment 1978 (actual products)                                 (uploaded 20210511)
Lindshammars nyheter våren 1980 (news spring 1980)                      (uploaded 20210511)
Lindshammar katalog februari 1985                                                    (uploaded 20210511)
Lindshammar prislista 1985                                                                 (uploaded 20210511)
Lindshammar katalog 1986                                                                  (uploaded 20210511)
Lindshammar katalog 1987                                                                  (uploaded 20210511)
Designs from Lindshammar 1980ies                                                    (uploaded 20210511)
Blandat från Lindshammar 1980-tal (miscellaneous)                           (uploaded 20210511)
Lindshammars sortiment 1980-tal (actual products)                            (uploaded 20210511)
Lindshammar: livets sanctum (church paraphernalia)                          (uploaded 20210511)

Steninge Slott 2001                      (uploaded 20210511)
Steninge Slott 2002                      (uploaded 20210511)

Gösta Sigvard tidningsreportage utan år / magazine article, no year                      (uploaded 20210511)

Orrefors
Från / from Kulturparken Småland via Digitaltmuseum.se 12 kataloger/prislistor 1899-1921 / 12 catalogues/pricelists 1899-1921      (added 20210318)
Orrefors graverat 1924, scannad originalkatalog      (uploaded 20181013)
Orrefors, fotokopior utan år (möjligen 1926), mest Hald och Gate graverat, i 6 delar / Orrefors, photocopies withot year (possibly 1926), mostly Hald and Gate engraved, in 6 parts
Prislista 1926 från samma pärm /pricelist 1926 from the same binder
- Orrefors märkt H50-H201        (uploaded 20181013)
- Orrefors märkt H202-H299      (uploaded 20181013)
- Orrefors märkt H305-H398      (uploaded 20181013)
- Orrefors märkt H404-H500      (uploaded 20181013)
- Orrefors märkt H501-H562      (uploaded 20181013)
- Orrefors märkt GA och HA      (uploaded 20181013)
- Orrefors prislista 1926              (uploaded 20181013)

Orrefors Sandvik
Orrefors avd Sandvik, export 1921, scannade fotokopior (17 MB)
Orrefors avd Sandvik 1924, scannad originalkatalog (10 MB)
Orrefors: Sandviksglas av Gate och Hald 1926, scannad originalkatalog (7 MB)

Pukeberg
Pukeberg katalog 1899, lampor och delar / lamps and parts, (3 MB)
Pukeberg katalog nr 102, 1943, (2 MB)
Pukeberg prislista nr 5, 1943, (2 MB)
Pukeberg katalog 1963, (3 MB)
Pukeberg 1964, belysning / lighting (1 MB)
Pukeberg katalog 1965, (2 MB)
Pukeberg katalog 1966, (3 MB)

Reijmyre
Reijmyre ca / about 1860                (uploaded 20210412)
Från en annan webplats /from another website: Reijmyre 1897                (added 20210412)

SARA-bolagen var en statlig restaurang- och hotellkedja / was a public restaurant and hotel chain
"Modellbok 2300"                (better version uploaded 20230115)

SEA
Sea 2006                (uploaded 20210329)

Strömbergshyttan
De flesta katalogerna saknar tryckår, så ordningen är en gissning / most catalogues do not have a printing year, so the order is a guess.
Strömbergshyttan, tecknad / hand-drawn före / before 1954 (?)          (uploaded 20210330)
Strömbergshyttan 1954                                     (uploaded 20210330)
Strömbergshyttan u tryckår                               (uploaded 20210330)
Strömbergshyttan före / before 77                     (uploaded 20210330)
Strömbergshyttan 1977                                     (uploaded 20210330)
Strömbergshyttan u tryckår , scannad originalkatalog (kanske / maybe 1970-80?)                    (uploaded 20181013)

Transjö
Transjö 1871-1931, scannat facsimile

Åfors
Åfors katalog 1930, scannad originalkatalog (4 MB)
Åfors price list 1930, scannat original (1 MB)
1940-tal: två nästan likadana kataloger / two nearly identical catalogues:
- Åfors katalog ca 1940, med prislista (svarta blad / black pages) scannad originalkatalog (6 MB)
- Åfors katalog ca 1940, (vita blad / white pages) scannad originalkatalog (5 MB)
Två prislistor, olika priser, till ovanstående kataloger / two price lists, different prices, pertaining to above catalogues:
- Åfors prislista utan år / without year, scannat original (1 MB)
- Åfors prislista 1946, scannat original (1 MB)

Åfors katalog nr 1 (utan år / no year)                                      (uploaded 20210412)
Åfors Ernest Gordon 1, scannad originalkatalog (3 MB)
Åfors katalog nr 5 (Ernest Gordon 2?), scannad originalkatalog (2 MB)

Åseda
Åseda 1971-73                                      (uploaded 20221112)
Åseda utan år (no year)                         (uploaded 20221112)

Älghult
Älghult 1952                                      (uploaded 20221112)
Älghult troligen 1961 (probably)       (uploaded 20221112)
Älghult 1980                                      (uploaded 20221112)