Bergdala Glastekniska Museum - skrifter från Kalmar läns museum

Kalmar läns museum har givit ut ett antal tekniska beskrivningar / a number of technical reports (both in Swedish and English)

Degeltillverkningen i Orrefors, en rapport, 2015
   – in English: Crucible production in Orrefors, 2015

Slipat och graverat glas, en rapport, 2018
   – in English: Cut and engraved glass, 2018

Träformar till glasblåsning, en rapport, 2018
   – in English: Wooden moulds för glassblowing, 2019

Pressat glas, en rapport, 2019
   – in English: Pressed glass, 2019

Glasmåleri i Glasriket, en rapport, 2021
   – in English: Glass painting in Glasriket, 2021