Bergdala glastekniska museum

Kulturhistoria i Glasriket, Länsstyrelsernas skriftserie

Under åren 2014-2018 gav Länsstyrelserna i Kronoberg och Kalmar län ut en serie de kallar "kulturhistoriska guider i glasbruksmiljö".
Här har vi samlat dem på ett ställe.

Alla filer är i .pdf-format, öppnas i egna fönster.
 


Men redan tidigare (2003-2005) fanns KUL-projektet (står för Kultur-Utveckling-Långsiktighet), som gav ut småskrifter om 11 glasbruksorter. År 2006 publicerades slutrapporten.


Våra länsstyrelser ger ut många andra intressanta skrifter — nedan följer ett urval:

Rosdala är det enda glasbruk som är byggnadsminnesförklarat - en skrift
Glashuset i Kosta är också byggnadsminnesförklarat - en skrift
Hela Kosta samhälle kan ses som "riksintresse" - en skrift
Även Lessebo ses som "riksintresse" - en skrift
Till Glasriket – Fördjupad riksintresseutredning länkar vi på flera ställen. Sidorna 10-26 innehåller den bästa sammanfattningen av Glasrikets historia vi hittills funnit.
Slutligen: en arkeologisk rapport från utgrävningen av Målerås första hytta.