Bergdala glastekniska museum


BESÖK OSS
till museets startsida

För andra språk erbjuder vi/ for other languages we offer


- Vår planglasutställning
- Våra pantografer
- Våra guillocheringsmaskiner
- Bilder ur en mönsterbok
- Våra pressar
- Vår halvautomatiska flaskblåsningsmaskin
- Våra glasföremål
Vår första maskin, som vi fick hit hösten '15, var den horisontella pantografen.
Vi hade hört talas om den, men innan vi sett den hade vi egentligen ingen uppfattning om hur stor den var... Det var ett äventyr bara att få hit den - på vår blogg finns några inlägg och en film som visar hur det gick till.
Sedan vidtog arbetet att få ihop de tre delarna, och de skulle förstås stå både på sina rätta platser och både vara i våg och i lod... Det var en hel del pyssel för att få den att röra sig som den ska. (Hur den fungerar beskrivs här.)

Nu har vi ännu en pantograf, en vertikal modell. Också den beskrivs på pantografsidan. De båda pantograferna fungerar lite olika.
Om arbetet med att få den på plats berättas i vår blogg.

Samtidigt med den nya pantografen fick vi två, delvis olika, guillocheringsmaskiner. Läs gärna om arbetet med att få dem att röra sig på vår blogg.

Här finns också två glaspressar - en helt manuell och en "luftpress". Luftpressen var nästan lika manuell som den andra: skillnaden ligger i att pressmallen sänktes med tryckluft, allt annat gjordes på samma sätt som med den manuella.

En annan spännande maskin är den halvautomatiska flaskblåsningsmaskinen. (Vi har tillochmed fått ett par flaskor tillverkade i just den maskinen!)

Vi har också några glasföremål, huvudsakligen hopsamlade för att visa vilka resultat en kunde få från våra olika maskiner.

På den norra gaveln har vi satt upp några exempel på "planglas".