This website is bilingual, written both in Swedish and English. For those of you preferring another language, we provide "google translate". Be aware that automatic translation sometimes gives very odd results...

Denna webplats är tvåspråkig, finns på både svenska och englska. För er som föredrar andra språk, har vi lagt till "google translate". Kom ihåg att automatiska översättningar ibland ger konstiga resultat...


 

OM OSS

Från och med juni 2019 drivs museet av stiftelsen Bergdala Glastekniska Museum, med organisationsnummer 802481-2128. (läs mer om stiftelsen nedan)

Museets samlingar siktar i första hand till att bevara och visa upp den maskinella aspekten av glasrikets historia. Detta innefattar glaspressar, pantografer, Guillocheringsmaskiner, centrifuger, halvautomater och de andra maskiner som tillsammans möjliggjorde en rationell massproduktion från 1800-talets andra halva och framåt.

Dessa maskiner visas ingen annan stans trots att de utgör en väsentlig del av glashanteringens historia.

Museet startade med att vi, av Kosta glasbruk, fick vår första pantograf. Vi fick hit den i oktober 2015. Vi fick bidrag från Riksantikvarieämbetet för uppbyggnaden av museet, totalt 110 000 kr, under två år. Sedan dess har museet inte uppburit några offentliga bidrag.
Museet drevs av en ideell förening, Glas i Hovmantorp.

Under våra första tre säsonger (’16, ’17, ’18) hade vi sammanlagt närmare 7 500 besökare.

Att vi nu har blivit stiftelse innebär inte att vi fått mera pengar, utan vi är fortfarande beroende av ideell arbetskraft.
Arbetskraft? Ja: någon måste underhålla både hus och maskiner; någon måste visa museet för besökare; någon måste fortsätta samla kunskap (och maskiner…); någon måste presentera vår kunskap på ett för alla tillgängligt sätt, till exempel genom denna hemsida.

Om just DU känner att du vill bidra till något av ovanstående är du mer än välkommen! Kom in när vi har öppet, eller kontakta oss via kontakt@bergdala-glastekniska-museum.se. De personer som du oftast träffar i museet heter Kerstin Fröberg, Lasse Hultman och Björn Zethraeus.

Om du inte kan, bor för långt bort, kanske – så kan du ändå bidra med pengar. I skrivande stund har vi ännu inget bankkonto – så fort det är klart kommer vi både ha bankgiro och Swish. Än så länge är det kontanter i museibössan som gäller.
Stiftelsens ändamål är 
a) Att samla in, dokumentera och bevara kunskap om den manuella glasindustrins tekniska och arbetsmiljömässiga utveckling genom tiderna.
b) Att samla in, dokumentera och bevara maskiner, dokument, fotografier och andra artefakter som belyser och illustrerar den manuella glasindustrins tekniska och arbetsmiljömässiga utveckling genom tiderna.
c) Att visa samlingar och sprida kunskap den manuella glasindustrins tekniska och arbetsmiljömässiga utveckling genom tiderna till allmänheten i form av fysiska föremål, guidade visningar etc., i form av presentationer på hemsidor eller andra digitala media och dessutom i form av föreläsningar, seminarier och liknande.
d) Att tills vidare driva och vidmakthålla Bergdala Glastekniska Museum i "Gamla Sliperiet" bakom Bergdalahyttan, på längre sikt kanske i någon annan lokal.
e) Att genomföra egna studieresor och -besök som bidrar till ändamålen a-d.
f) Att öka sin förmögenhet för att på lång sikt och beroende på råd och lägenhet kunna dela ut stipendier eller bidrag till sådana projekt eller studieresor som bidrar till ändamålen a-d.
g) Att om så behövs för att öka inkomsterna bedriva näringsverksamhet för att på så vis möjliggöra studieresor, utdelning av stipendier/bidrag och liknande enligt e

I styrelsen för stiftelsen sitter Björn Zethraeus, "BGM-aktivist", Björn Arfvidsson, representant för Kulturparken Småland och Angelica Karlsson, representant för Lessebo kommun.

Tillbaka upp