This website is bilingual, written both in Swedish and English. For those of you preferring another language, we provide "google translate". Be aware that automatic translation sometimes gives very odd results...

Denna webplats är tvåspråkig, finns på både svenska och englska. För er som föredrar andra språk, har vi lagt till "google translate". Kom ihåg att automatiska översättningar ibland ger konstiga resultat...

- Vår planglasutställning
- Vår pantograf
- Våra guillocheringsmaskiner
- Våra pressar
- Vår halvautomatiska flaskblåsningsmaskin
- Våra glasföremål
Mönsterplåtar med signaturer

Till vår pantograf hörde flera lådor med mönsterplåtar. Plåtarna är i allmänhet gjorda i mässing, och mönstren är mycket större än de kommer att bli på glasen. (Hur då? det förklaras på sidan Pantografen, så funkar den)

Plåtarna var smutsiga, överst ett trettioårigt dammlager, under det diverse "arbetssmuts", till exempel hade många av dem gamla svarta vaxklumpar, vissa var helt täckta av bränt vax, det finns fläckar och skador - kanske har några råkat ut för fluorvätesyra...
Vi har börjat rengöra dem efter bästa förmåga, vilket hittills mest har inneburit avfettning. Det har visat sig att många av dem har, utöver själva mönstret, signaturer och i vissa fall datum. Vi utgår från att signaturerna är plåt-gravörernas (utom möjligen en: Carl Gottwald Fogelberg var chef för hela Kosta glasbruk 1905-26. Svårt att tro att högste chefen graverade pantografplåtar?).
Vi vet varken var eller hur plåtarna tillverkades, men gissar att de är graverade. (Möjligen skulle de kunna vara etsade.) Vi gissar också att de tillverkades på Kosta.

Så småningom skall vi försöka att göra bilderna, sådana de nu är, tillgängliga här på hemsidan.
Till att börja med kommer här en specialsida med signaturer. OM någon känner igen en signatur: snälla, kontakta mig med uppgifter!

Klicka på en signatur, så öppnas ett nytt fönster med bild både på hela mönsterplåten och på signaturen.
Sidan kommer att fyllas på vartefter vi finner fler signaturer.