- Vår planglasutställning
-Vår pantograf
- Våra guillocheringsmaskiner
- Våra pressar
- Vår halvautomatiska flaskblåsningsmaskin
- Våra glasföremålThis website is bilingual, written both in Swedish and English. For those of you preferring another language, we provide "google translate". Be aware that automatic translation sometimes gives very odd results...

Denna webplats är tvåspråkig, finns på både svenska och englska. För er som föredrar andra språk, har vi lagt till "google translate". Kom ihåg att automatiska översättningar ibland ger konstiga resultat...


En gammal antecknigsbok

som vi hittade i en låda med pantografgrejor visade sig innehålla "kalkeringar" av etsade glas.
Tyvärr var boken fuktskadad, och många av de inklistrade kalkeringarna hade lossnat och ramlat ur.

En del av dem satt kvar på rätt plats. Bredvid de inklistrade papperslapparna finns anteckningar som går att förstå, till exempel namnet på servisen. Där finns Pall Mall, Joel med flera. (Många av dessa serviser har vi ännu aldrig hört talas om, men med lite tur kommer det att ändra sig.)
Det finns ofta långa strängar med siffror och punkter, "ring nr 12" och andra svårbegripliga ord/tecken.
Vi gissar att dessa är "recept" på hur man gör mönstren: vilka ringar, kugghjul mm som ska monteras i guillocheringsmaskinen för att den ska rita korrekt mönster.

sida ur boken
Transkription, så gott det går:

Kanna Pall Mall. 120 - 30.

Pall Mall
1. 80 - 2. 40 - 3. 16 (?)
Ring. 6
Clarets Pall mall. 2 växlar som går
direkt till brickan(?) 1.100 - 2.25 - 3.50
4,65 - 5 - 20 minsta hjulet
Sherris hjul 2,20, 3,30
Sts(?). 91. E(?)5 cl. o. jämställda
1.80 - E(?).2(?)8 - 3.90
1.80 - E(?).60 - 3.76
ring 12

Anmärkning:
"E" ovan skulle kunna vara en tvåa - men det är beroende av vad "Sts." står för - seltersglas skulle kunna vara så stora (25 cl).
Pall Mall-servisen lär ha tillverkats vid många olika bruk, Kosta, Elme, Reijmyre har nämnts. Den lär ha tillverkats på 1930-50-talen.

Men hur såg den då ut? Bildsökning ger idag (2016-02-25) minst två olika utseenden - se nedan.

påstådda Pall Mall

Glaset till vänster sägs komma från Reijmyre, det i mitten påstås vara Kosta liksom även det högra.
De två vänstra förefaller iallafall komma från samma servis...

kalkering
Ett annat exempel, med kalkeringen fortfarande fastlimmad

Transkription:

Einar 1.202,403,76
Aqvarellapparaten
1.40 2. 120 3. 60