This website is bilingual, written both in Swedish and English. For those of you preferring another language, we provide "google translate". Be aware that automatic translation sometimes gives very odd results...

Denna webplats är tvåspråkig, finns på både svenska och englska. För er som föredrar andra språk, har vi lagt till "google translate". Kom ihåg att automatiska översättningar ibland ger konstiga resultat...

- Vår planglasutställning
- Vår pantograf
- Våra guillocheringsmaskiner
- Våra pressar
- Vår halvautomatiska flaskblåsningsmaskin
- Våra glasföremål
Londonrelaterade pantografmönsterplåtar

Förvånansvärt många plåtar förefaller vara logotyper för hotell och restauranger i London.

Till höger en bild ur Modernt glas, som visar "Kosta, restaurangglas från 90-talet".
Även om det är svårt att urskilja alla detaljer, så visar bilden antagligen Hotel Cecils logotype (jfr plåt nedan)
Det är väl inte otroligt att de flesta av hotellglasen var av samma enkla typ.
Noteras kan att glaset bara har en mönsterbild - pantografen kan ju åstadkomma många likadana bilder runt om ett glas.

Vi vet inte när hotellglasen gjordes, men pantografen var i arbete mellan ca 1890 och 1980.
Enligt engelska Wikipedia var Hotel Cecil i drift som hotell mellan 1895 och 1917.
Vi vet också att The Ritz, som öppnade 1906, från början hade en annan logotype (men vi har inte ännu fått reda på när den byttes). Den vi har på plåt är den som alltjämt används.

Dessa två fakta har förstås inget med varandra att göra, men sätter iallafall några slags gränser: Cecil-glasen gjordes före 1917, och Ritz-glasen några år efter 1906.
En gissning är att de flesta av dessa glas gjordes före 1930, och att de inte alls sågs som något speciellt: bara ännu ett reklamglas.
Vilket inte hindrar att det vore roligt att ha ett av alla dessa glas i vårt museum"

I alfabetisk ordning:
The Albion Hotel
The Berkeley
Hotel Cecil
Claridge's
Restaurant Frascati
Junior Army & Navy Club
New Gallery
Princes Restaurant
Ritz Hotel
Savoy Hotel
Scott's
Whitehall court