Bergdala glastekniska museum


BESÖK OSS
till museets startsida


Om "plättbakning"

Under 1960-talet utvecklades en annorlunda pressningsprocess som kom att kallas "plättbakning".

Ofta nämns Göran Wärff i samband med metoden (se t.ex. Dagens Nyheter). Wärff var då verksam vid Pukeberg, men tog med sig metoden till Kosta, där han började 1964.

Metoden går ut på att en "klutt" glas släpps ned på en plan skiva, som ofta har ett ytmönster. "Klutten" pressas till, varpå resultatet, fortfarande glödhett och formbart, snabbt flyttas till en färdigform för att av gravitationen antar sin slutliga form.

Filmen nedan är ett utsnitt ur en 15 min reklamfilm för OKB från 1997 (hela filmen kan ses här), den knappa minut som visar "plättbakningen":


Även om en stor del av processen är automatiserad, så krävs det viss manuell hantering.
litet sillfat
plättbakat från olika bruk

Plättbakade produkter kan kännas igen på den karakteristiska rundade kanten, och på att de oftast har mönster på undersidan.Färdigformarna, också kallade sjunkformar, var väl oftast "rättvända" (som i filmen), men kunde ibland vara "upp-och-ner", ett exempel är smörbyttan ur servisen Party.
För den fick man vända "plätten" så att den hamnade uppochner på en upphöjd form. Sedan "hjälpte" man manuellt glaset så det formades någorlunda jämnt över formen. Detta gör att just smörbyttorna kan vara ganska olika varandra.

smörbyttor ur servisen "Party"

I Designarkivet i Nybro finns några skisser av Monica Backström för plättbakade och vända föremål.
Designarkivet tillämpar upphovsrätt på sina bilder, så vi kan inte visa dem här, men följ länken!
Observera att det finns två bilder. På den andra finns beskrivning av kolplattan (som ska ligga i pressen) och de olika mallarna: "Malle som glaset vändes på efter plattan".

För fler bilder (föremål och skisser) från Digitalt museum, klicka här.