This website is bilingual, written both in Swedish and English. For those of you preferring another language, we provide "google translate". Be aware that automatic translation sometimes gives very odd results...

Denna webplats är tvåspråkig, finns på både svenska och englska. För er som föredrar andra språk, har vi lagt till "google translate". Kom ihåg att automatiska översättningar ibland ger konstiga resultat...


Externa utställningar, temautställningar och samarbeten


•   externa utställningar: vi visar våra saker på annan plats
•   temautställningar: ett fönster i museet används
•   samarbeten: konstnärer ställer ut bland våra maskiner

Sålunda försöker vi att varje år i februari ha en utställning på biblioteket i Lessebo.
Valet av februari kommer sig av att vi under vintermånaderna inte vill hålla öppet i museet i Bergdala: byggnaden går inte att värma upp. Museet håller alltså ungefär samma temperatur som utomhus...
Däremot vill vi ju gärna locka fler personer att bli intresserade av vad vi har att visa upp. Eftersom vi inte gärna kan bära med oss de stora maskinerna, så får vi försöka visa andra aspekter av museet.
•    i februari 2018 kallade vi utställningen Mekaniska mönster och kugghjulskrumelurer. Där visade vi exempel på guillocherade glas, försökte förklara hur guillocheringsmaskinerna fungerar.
•    i februari 2017 kallade vi utställningen Pantografplåtar och etsade glas ur egna och andras samlingar. Där visade vi många pantografplåtar, liksom pantograferade glas. Eftersom detta var vår första utställning i Lessebo visade vi även andra etsade glas (guillocherade och stänpeletsade).


Från och med sommaren 2018 har vi reserverat ett stort fönster för specialutställningar av glas under somrarna.
•    sommaren 2018 består den av "Pinnar" och andra snapsglas


Ibland får vi frågor från konstnärer som vill ställa ut hos oss.
•    sommaren 2018 är det Mona Gyllinger som ställer ut målningar som inspirerats av våra maskiner.
•    sommaren 2017 var det medlemmar i Konst- och hantverksgruppen som visade konst i olika tekniker - alla inspirerade av våra maskiner.