VISIT US
Bergdala glastekniska museum


BESÖK OSS
till museets svenska startsida


Audioguider på svenska

de ligger på youtube, men alla kan startas härifrån. De öppnas i nytt fönster

Audioguides in English

are on youtube, but all can be started from here. All films open in new window
Två audioguider för att introducera dig till glas och till våra samlingar
Two audio guides to introduce you to glass and to our artefacts
1: Vad är glas egentligen?    START
2: Exempel på glas i vitrinskåpet    START
1: What is glass really?    START
2: Examples of glasses in the glass cupboard     START
Tre audioguider från smältningen till glasblåsningen
Three audio guides to take you from the smelting to the blowing of hot glass
3a: Time-line: Hur smälter man glas?    START
3b: Degelugnar och glasdeglar    START
3c: Hur organiseras det heta arbetet?    START
3a: Time-line: How do you smelt glass?     START
3b: Pot furnaces and glass pots    START
3c: How was the "hot side" organised?    START
En audioguide för att berätta om fönsterglas
One audio guide about sheet glass and windows
4: Time-line: Planglas och fönster    START
4: Time-line: Sheet glass and windows     START
Fem audioguider om tekniker för att forma glas genom historien
Five audio guides about the history of techniques to shape glass
5a: Time-line: Formning av glas     START
5b: Glaspressar    START
5c: Pressglas    START
5d: Flaskor och burkar    START
5e: Centrifugerat glas    START
5a: Time-line: The shaping of glass     START
5b: Glass presses     START
5c: Pressed glass     START
5d: Bottle-making    START
5e: Glass centrifuging    START
Sex audioguider som handlar om dekorationstekniker
Six audio guides about techniques for glass decoration
6a: Time-line: Dekorationstekniker     START
6b: Linjeetsning    START
6c: Guillocheringsmaskiner    START
6d: Pantografer    START
6e: Mattetsning    START
6f: Sandblästring    START
6a: Time-line: Decoration of glass     START
6b: Line etching    START
6c: Guilloché machines    START
6d: Pantographs    START
6e: Matt etching    START
6f: Sand blasting    START