This website is bilingual, written both in Swedish and English. For those of you preferring another language, we provide "google translate". Be aware that automatic translation sometimes gives very odd results...

Denna webplats är tvåspråkig, finns på både svenska och englska. För er som föredrar andra språk, har vi lagt till "google translate". Kom ihåg att automatiska översättningar ibland ger konstiga resultat...

- Vår planglasutställning
- Våra pantografer
- Våra guillocheringsmaskiner
- Våra pressar
- Vår halvautomatiska flaskblåsningsmaskin
- Våra glasföremål
Den maskin som vi är mest malliga över är definitivt pantografen!
Vi hade hört talas om den, men innan vi sett den hade vi egentligen ingen uppfattning om hur stor den var... Det var ett äventyr bara att få hit den - på vår blogg finns några inlägg och en film som visar hur det gick till.
Sedan vidtog arbetet att få ihop de tre delarna, och de skulle förstås stå både på sina rätta platser och både vara i våg och i lod... Det var en hel del pyssel för att få den att röra sig som den ska. (Hur den fungerar beskrivs här.)

Nu har vi ännu en pantograf, en vertikal modell. I sinom tid kommer den att få en egen sida, men än så länge går det att läsa om den på vår blogg (öppnas i nytt fönster.

Samtidigt med den nya pantografen fick vi två, delvis olika, guillocheringsmaskiner. Här på sidan har vi inte hunnit skriva något om dem, men läs gärna om dem på vår blogg (öppnas i nytt fönster).

Här finns också två glaspressar - en helt manuell och en "luftpress". Luftpressen var nästan lika manuell som den andra: skillnaden ligger i att pressmallen sänktes med tryckluft, allt annat gjordes på samma sätt som med den manuella.
Vi har ännu inte hunnit skriva om pressarna här på sidan, men det finns en hel del inlägg på vår blogg.

En annan spännande maskin, som vi tror att vi börjar förstå hur den användes, är den halvautomatiska flaskblåsningsmaskinen. (Vi har tillochmed fått låna en flaska tillverkad i just den maskinen!)

Vi har också några glasföremål, huvudsakligen hopsamlade för att visa vilka resultat en kunde få från våra olika maskiner.

På den norra gaveln har vi satt upp några exempel på "planglas".