Bergdala Glastekniska Museum - servis Joel

Servis Joel

Förekommer i Kostas kataloger från 1944 och den utan tryckår.
I en av våra två mönsterböcker finns en kalkering av mönstret.
Till vänster nedan den hela sidan som innehåller Joel, i ungefär naturlig storlek (anteckningsboken är 12 x 19 cm); till höger en förstoring av Joel-beskrivningen.
Som vi kan se hade glaset som kalkerades ett mönster gjort med fyra nålar i "kammen".
För våra glas har använts tre nålar för snapsglaset, fyra för seltersglaset.
Katalogbilderna är ju handritade, men det förefaller oss som om de avbildar ett tre-nålars mönster.


Found in the Kosta catalogue from 1944, also in a catalogue without year which we suspect is of a later date.
There is a rubbing of the pattern in one of our old notebooks.
To the left below is the whole page on which Joel occurs, in more or less natural size (the notebook is 12 x 19 cm); to the right is an enlargement of the Joel part of the page.
As we can see, the glass used for the rubbing is patterned with four needles in the "comb".
On our two glasses, three needles were used for the shot glass, four needles for the small tumbler.
The catalogue pictures are hand-drawn, but it looks like they depict a three-needle pattern.

Joel i fyra varianter / Joel in four sizes
detalj av båda glasen / details from both glasses
hela sidan ur anteckningsboken / the whole page from the notebook
I den övre spiralen används endast en nål, men för mönstret är det tre nålar till vänster, fyra till höger.
Vi tror att siffrorna på något sätt är ett "recept" - läs vidare här.

For the top spiral, only one needle is used, but for the pattern there are three needls to the left, four to the right.
We believe that the figures are a "recipe" in some way - read more here.

Joel, förstorad / Joel, enlarged

en "kam" med nålar / a "comb" with needles
ur en Kosta-katalog utan tryckår / from a Kosta catalogue without year
ur katalogen 1944 / from the 1944 catalogue