This website is bilingual, written both in Swedish and English. For those of you preferring another language, we provide "google translate". Be aware that automatic translation sometimes gives very odd results...

Denna webplats är tvåspråkig, finns på både svenska och englska. För er som föredrar andra språk, har vi lagt till "google translate". Kom ihåg att automatiska översättningar ibland ger konstiga resultat...

- Vår planglasutställning
- Våra pantografer
- Våra guillocheringsmaskiner
- Våra pressar
- Vår halvautomatiska flaskblåsningsmaskin
- Våra glasföremål
Vår pantograf

kommer från Kosta glasbruk, där den var i bruk från (tror vi) 1890-talet till någon gång under 1980-talet – alltså ungefär 100 år.

Först måste vi reda ut vad en pantograf är bra för: en pantograf förbereder (i vårt fall) 24 stycken glas för etsning. (Reijmyre hade en för 32 glas; Pukeberg hade en för "bara" 12.)

Vi har nu ännu en pantograf, en vertikal modell. I sinom tid kommer den att få en egen sida, men än så länge går det att läsa på vår blogg (öppnas i nytt fönster.

Etsning är ett sätt att mönstra glas, snabbare/enklare än att gravera dem.
När en sett tillräckligt många etsade glas är det relativt lätt att se skillnaden: etsade glas har distinkta linjer som "ätit sig in" i glaset, alltid ungefär lika tunna/breda. Om pantograf (eller guillocheringsmaskin) använts finns inga etsade "ytor" – de ger alltid linjer. För att åstadkomma ytor används parallella streck (jfr sgraffering).
Alltså: för att åstadkomma linje-mönstrade (servis)glas passar etsning utmärkt. Pantografen är en passande maskin för att mönstra glas med mönster med "lösa ändar" (en guillocheringsmaskin gör alltid kontinuerliga mönster).

Såvitt vi förstår har många glasbruk vid någon tidpunkt ägt en pantograf eller en guillocheringsmaskin– vi har försökt göra en sammanställning över "etsmaskiner" i Sverige över tid.

Nå. Pantografen är en i princip enkel maskin: på ett ritbord placeras en mönsterplåt. Personen ansvarig för mönstringen följer, med en nål, mönsterplåtens linjer. Dessa rörelser överförs, via två vagnar och hjul, till de delarna av maskinen som faktiskt ritar på glasen.
Glasen är placerade på tallrikar, 12 till höger och 12 till vänster. Tallrikarna kan röra sig upp och ned, men snurrar inte. Däremot snurrar armarna som håller ritstiften. Genom att ritbordet medger rörelser i alla riktningar samtidigt, kommer även tallrikarna/ritstiften att röra sig på samma sätt.
Mönsterplåtarnas mönster är mycket större än mönstret som skall etsas på glaset (för att det skall vara lätt att följa) - en mera detaljerad förklaring finns på sidan Pantografen, så funkar den.

Vår pantograf ser för närvarande ut såhär: (vi har ännu inte kopplat ihop mekaniken från ritbord till tallrikar)

vår pantograf på plats i Bergdala
ur Steenberg-Simmingsköld: Glas
Utsikt över vår pantograf: ritbordet med mönsterplåt, de två tallriksdelarna med plats för 12 + 12 glas
Bild ur boken Glas av Steenberg och Simminsgsköld, föreställer förmodligen samma pantograf


ritbordet med mönsterplåt


"rörelseapparaten"
På ritbordet ligger mönsterplåten för St Eriksglasen. Ritstiftet på sin arm till höger.
"Rörelseapparaten" som överför ritarens rörelser till nålarna som ritsar i vaxet

Med pantografen kom hundratalet mönsterplåtar, varav de flesta förmodligen för (katalog-) serviser. Vi har lyckats identifiera några, men de flesta återstår.
Bland plåtarna finns ett 20-tal som förefaller vara för export, huvudsakligen till London-baserade hotell och restauranger. En del kan också vara privata beställningar (det finns ett antal som ser ut som namnchiffer, även om det är svårt att avgöra om t.ex. "BH" är ett privat chiffer eller bara en logga för Bergdala Hotell).

Än så länge har vi i våra samlingar bara några glas i servisen "Elon" som vi vet tillverkades på Kosta (och kanske Åfors), men vi skulle gärna ta emot några (helst udda!) glas ur andra etsade Kosta-serviser.
Vi har även ett par glas med St Erik - dessa tillverkades åt Stockholms stad under många år.

en trave mönsterplåtar

Det var en spännande historia att få hit pantografen. Eftersom vi är lite malliga över hur lätt det till slut gick, gjorde vi en film om hur det gick till. Se den på vår blogg, här (öppnas i nytt fönster).