Bergdala Glastekniska Museum - servis ???

Servis ???

Vi har ett vattenglas med detta mönster.
Vi har inte hittat det i någon av de kataloger vi hittills haft tillgång till.
Vi har två mönsterplåtar märkta med "Kosta 480", och en tredje utan märkning.
Den ena av de märkta plåtarna har en graverad signatur, som vi tyder som F Heintze (eller J, eller A, kanske). (Det fanns en "syrare" som hette Fred Heintze på Kosta, men vi vet inte exakt när.)
Se bilder nedan.

Om någon vet någonting alls om denhär servisen, snälla, kontakta oss!


We own one tumbler with this pattern.
We have not found the pattern in any of the catalogues we have (so far) had access to.
We have three templates showing this pattern, two of them marked "Kosta 480".
One of them has an engraved signature - we think it reads F Heintze (possibly J, or A). (There was an "acid-worker" called Fred Heintze at Kosta, but we do not know exactly when.)
See pictures below.

Should anybody know anything at all about this service, please contact us!

???, vattenglas / ???, water tumbler
märkning på den sammansatta plåten / mark on the composite template
mässingsplåten är skarvad med en bit stål / 
the brass plate is enlarged with a piece of steel
En av plåtarna är skarvad med en bit stålplåt, för att få plats med den längsta blomslingan (som kanske inte finns med på de två andra?).
Vi har ett antal sådana sammansatta plåtar, men det är inte alltid lätt att se varför, ens om en tittar på den andra sidan. Denna plåt har ett monogram som fyller mässingsplåten lagom, på den andra sidan.

Nedan ser vi den signerade plåten. Intill signaturen står det "Champskålar".


One of the templates is enlarged with a piece of steel, to accomodate the longest flower coil (which may not exist on the other two?).
We have several enlarged templates, but it is often difficult to understand why - even looking at the other side. This template has a monogram big enough to fill the brass part on the reverse.

Below is the signed template. To the side of the signature is the word "Champskålar".

den signerade mönsterplåten / the signed template
signaturen och champagnen / the signature and the champagne
den tredje plåten, omärkt och osignerad / 
the third template, unmarked and unsigned
Den tredje plåten är sliten och svår att fotografera.


The third template is worn and difficult to photograph.