Bergdala Glastekniska Museum - servis Evald

Servis Evald

Möjligen design Evald Dahlskog.
Finns i Kostas kataloger från 1940 och 1944, liksom i en katalog utan utgivningsår, som vi tror är senare. (Om någon vet under vilken period den tillverkades, kontakta oss gärna!)
Detta glas 13 cm högt.

Dethär glaset har använts till flera olika serviser. Vi har hittilla identifierat 8 till, både etsade och graverade:
Egon, Eros, Esse, Eugen, Eva, Inger, Valle och Pärla.
Några katalogbilder nedan.


Probably designed by Evald Dahlskog.
It is found in the Kosta catalogues from 1940 and 1944, also in a catalogue without year which we suspect is of a later date. (Shoud anybody know during which period it was manufactured, please contact us !)
We only have this wine glass, height 13 cm.

This glass has been used for several services. So far we have identified 8 more, both etched and engraved:
Egon, Eros, Esse, Eugen, Eva, Inger, Valle och Pärla.
Some catalogue pictures below.

Evald vinglas
Evald mönsterplåt / template for Evald
ur Kostas katalog från 1944 / from the 1944 Kosta catalogue
Till höger Evald som den såg ut i katalogerna för 1940 och 1944. I katalogen som saknar tryckår har karaffen blivit en annan (se nedan). Den "gamla" karaffen lever kvar i en del andra serviser, medan några andra serviser med samma glas-form redan tidigare hade Evalds "nya" karaff.
Nedan visar vi även ett par andra serviser med samma glas ur katalogen utan år.


To the right Evald as seen in the catalogues for 1940 and 1944. In the no-year catalogue the carafe has been changed (see below). The "old" carafe is still seen in other services, while other services with the same blanks already had the "new" carafe of Evald.
Below we also show a couple of other services with the same blanks, from the no-year catalogue.

ur Kostas katalog utan tryckår / from the Kosta catalogue w/o publication date
Eugen, katalog utan år / Eugen, no-year catalogue
Eros, katalog 1940/ Eros, catalogue 1940
Inger, katalog 1944/ Inger, catalogue 1944
Egon, katalog utan år / Egon, no-year catalogue
Egon, signerad pantografplåt / Egon, signed template
Till servisen Egon har vi också två mönsterplåtar, en av dem signerad.
Signaturen, med datum, till höger: 3/2-49 EK


We have two templates for the service Egon, one of them signed.
Signature, with date, to the right: 3/2-49 EK

Egon, signerad pantografplåt / Egon, signed template