Bergdala Glastekniska Museum - servis Bero

Servis Bero

Tillverkad av Eda, som visade den på Stockholmsutställningen 1930, senare tillverkad av Kosta.
Enl uppg från Kulturparken Småland designad av Gerda Strömberg.
Finns i Kostas katalog från 1944, och i en katalog utan år som vi misstänker är senare. (Om någon vet under vilken period den tillverkades, kontakta oss gärna!)
Vi har ett seltersglas, höjd 6,5 cm och ett vin(?)glas. Märkligt är att benet på vinglaset är felvänt jämfört med katalogen och fotografierna från Eda (se nedan). Mönstret är dock samma.
I en av våra två mönsterböcker finns en kalkering av mönstret (se nedan).


Manufactured by Eda: they showed this service at the Stockholm exhibition in 1930. Later it was manufactured by Kosta.
According to Kulturparken Småland it was designed by Gerda Strömberg.
It is found in the Kosta catalogue from 1944, also in a catalogue without year which we suspect is of a later date. (Shoud anybody know during which period it was manufactured, please contact us !)
We have the small tumbler, height 6,5 cm and one wine(?) glass. The wine glass is odd, since the stem is upside-down compared to the catalog and the photos from Eda (see below). The pattern is the same, though.
There is a rubbing of the pattern in one of our old notebooks (see below).

Bero seltersglas / Bero, small tumbler
mönsterplåt Bero / template Bero
2 Bero-glas / 2 Bero glasses
ur en Kosta-katalog utan tryckår / from a Kosta catalogue without year
kalkering ur en mönsterbok / rubbing from a pattern book
ur boken Glas från Eda / from the book Glas från Eda
blad ur en Eda-katalog / page from an Eda catalogue