- Om glasugnar
- Om glasdeglar
- Pressning, allmänt om
- Pressglas, några exempel
- Om centrifugering av glas
- Hur görs en termos?This website is bilingual, written both in Swedish and English. For those of you preferring another language, we provide "google translate". Be aware that automatic translation sometimes gives very odd results...

Denna webplats är tvåspråkig, finns på både svenska och englska. För er som föredrar andra språk, har vi lagt till "google translate". Kom ihåg att automatiska översättningar ibland ger konstiga resultat...


Om varma glastekniker

När någon säger "varma glastekniker" brukar antagligen den första associationen bli glasblåning.
Eftersom vårt museum koncentrerar sig på maskiner som snabbar på produktionen och/eller hjälper glasarbetarna med vissa moment, så visar vi inte så mycket om den manuella glasblåsningen. (Men passa på att gå in i hyttan här intill för att se hur det går till!)
Så, vad gäller manuell glasblåsning nöjer vi oss med att berätta att glasblåsarpipan anses vara uppfunnen i Fenicien för ca 3000 år sedan.

Här vill vi istället börja med att berätta om hur glasugnar är konstruerade för bästa effektivitet ( utan smälta ingen glastillverkning!), samt om deglarna, kärlen från vilka det smälta glaset hämtas för blåsning och andra varma tekniker.

Här finns också en beskrivning av ett par "varma" maskiner: våra glaspressar och vår halvautomatiska flaskblåsninsmaskin.

Men först lite allmänt om vad glaspressning kan innebära och hur resultatet kan bli.

På länksidan finns länkar till filmer om moderna helautomatiska "varma" maskiner.