- Pressglas, några exempel
- Om centrifugering av glas
- Hur görs en termos?This website is bilingual, written both in Swedish and English. For those of you preferring another language, we provide "google translate". Be aware that automatic translation sometimes gives very odd results...

Denna webplats är tvåspråkig, finns på både svenska och englska. För er som föredrar andra språk, har vi lagt till "google translate". Kom ihåg att automatiska översättningar ibland ger konstiga resultat...


När pressen kom till glasbruken

Som vi nyss sett, på sidan med allmänna fakta, började glaspressen komma till Sverige på 1830-talet: först till Reijmyre, sedan till Skönvik, Kosta... Snart fanns pressar på många bruk.

Man experimenterade med olika typer av pressar, olika typer av material för formar. Strömberg (Kostaglaset 1742-1916) nämner att man hade formar i lera, mässing och till slut järn.
Formarna kunde vara extremt komplexa, som till exempel denna, som är i fyra delar, och troligen gjord på Stenbergs formverkstad i Lindås:

saltkar med form
För att en sådan pressning skulle bli lyckad, dvs att glasmassan fyllde hela "grepens" utrymme krävdes skicklighet - massan måste vara tillräckligt lättflytande (varm), men inte för varm, för då kunde biten fastna i formen. Formen måste förstås vara förvärmd till lagom temperatur.


Alla formar var inte lika komplicerade - fruktskålen nedan kommer ur en tvådelad form. Skålen och foten är gjorda i ett stycke. På den högra bilden ser man tydligt formskarven på foten.

fruktskål på fot     formskarven är tydlig

Nästa exempel har också okomplicerade formar: skålen är gjord för sig, foten för sig - sedan har de två delarna fogats ihop "varmt". Det här fatet är ett exempel på dåligt gjort gods: glaset innehåller många blåsor och andra fel, skarven mellan fot och fat är ful - men den visar tydligt hur den är tillverkad.
fat med separatpressat ben    skarven mellan 
fatet och benet är blåsig och ful    tydlig formskarv på foten

Det finns flera exempel på pressade glasföremål i utställningen.
Läs också om de pressar vi har här i museet.På youtube hittades jag en bra film som visar modern handpressning. De gör en skål, som kan användas som den är, men som också kan drivas ut till en assiett. Slutligen kan den "stukas" och förses med en grepe och kan kallas karamellskål. Tyvärr är speakertexten på engelska.

(ungefär 3 minuter in visas "stöpning" av det som senare blir till grepen på skålen)
Som vi tidigare sett är det uppenbart att formarna spelar stor betydelse för resultatet. Jag fann en film om pressformstillverkning också: