- Vår planglasutställning
- Våra pantografer
- Våra guillocheringsmaskiner
- Våra pressar
- Vår halvautomatiska flaskblåsningsmaskin
- Våra glasföremålThis website is bilingual, written both in Swedish and English. For those of you preferring another language, we provide "google translate". Be aware that automatic translation sometimes gives very odd results...

Denna webplats är tvåspråkig, finns på både svenska och englska. För er som föredrar andra språk, har vi lagt till "google translate". Kom ihåg att automatiska översättningar ibland ger konstiga resultat...


Våra två glaspressar

De två pressarna fanns i byggnaden när vi fick tillträde. Detta betyder att båda pressarna använts av Bergdala glasbruk under historiens gång, bland annat till att göra glasblock till tunnelbanestationen T-centralen i Stockholm.
(läs mer om glaspressningens historia i Sverige här)

Här står våra pressar, den manuella och den tryckluftsdrivna.
Nu har de blivit lite renare, och flyttats en aning - därför får de inte längre plats på samma bild.

glasblock till T-centralen
våra pressar
Den ena är manuell, vilket betyder att den normalt sett betjänades av tre, ibland fyra personer.
•  Iläggaren levererar smält glas från glasugnen
•  Pressaren har hand om formen: klipper av glasmassan när det är lagom mycket i formen, lägger på ringen, kör in formen till rätt läge. Sedan pressar han, dvs drar i hävstången.
Han måste pressa hårt, så att det varma glaset fyller formen i alla sina skrymslen. För större föremål kunde det behövas två personer till själva pressningen.
•  och slutligen inbäraren som tar emot det färdigpressade föremålet och bär det till kylugnen.
manuell pressning
Den andra pressen (den blå) har varit tryckluftsdriven, vilket alltså innebar att pressarens arbete blev lättare.

Vi har inte så många pressformar, bara för ett par enkla skålar.
Pressformar kunder vara komplicerade saker - nedan en bild på en form för en ljusstake, med ljusstaken på plats. Formen fotograferad i Flygt-museet i Lindås.
en av våra formar
form för ljusstake

Här i museet får du gärna prova på - någon glasmassa har vi inte, men prova att känna på formarna (tunga!), att lägga på ringen (tänk på att i verkligheten är alla järnföremål varma, kanske sådär en 400 grader: det var lätt att bränna sig!), att skjuta in formen (ända fram till stoppen!) och att pressa (pressa ned fjädrarna ett par centimeter, håll kvar sådär en 5-6 sekunder).
Att få glaset ur pressformen kräver sin speciella teknik: luta formen med den bakre piggen mot pressbordet, vält sedan ut din imaginära skål. (Men var försiktig: formen är tung, så tappa den inte på golvet!)