This website is bilingual, written both in Swedish and English. For those of you preferring another language, we provide "google translate". Be aware that automatic translation sometimes gives very odd results...

Denna webplats är tvåspråkig, finns på både svenska och englska. För er som föredrar andra språk, har vi lagt till "google translate". Kom ihåg att automatiska översättningar ibland ger konstiga resultat...

- Vår planglasutställning
- Våra pantografer
- Våra guillocheringsmaskiner
- Våra pressar
- Vår halvautomatiska flaskblåsningsmaskin
- Våra glasföremål
Så småningom kommer vi att skriva mer om våra två pressar, men tills vidare går det bara att läsa mer om vårt arbete med att iordningställa en manuell glaspress på vår blogg, här.

Här står våra pressar, den manuella och den tryckluftsdrivna, och väntar på att bli färdiga.
Den manuella (till vänster) väntar på fyra nya fjädrar, sedan kommer mittpartiet på den att se ut likadant som på den andra.