This website is bilingual, written both in Swedish and English. For those of you preferring another language, we provide "google translate". Be aware that automatic translation sometimes gives very odd results...

Denna webplats är tvåspråkig, finns på både svenska och englska. För er som föredrar andra språk, har vi lagt till "google translate". Kom ihåg att automatiska översättningar ibland ger konstiga resultat...

- Etsning, allmänt om
- Dekaler för dekoration
- Blästring
Kalla tekniker använda inom glasindustrin

Glasföremål kan göras "hyttfärdiga", dvs så att det inte krävs någon efterarbetnig alls. Exempel på hyttfärdiga föremål finns det gott om här i Bergdalahyttan: alla delar av serien Blå kant, de flesta prydnadsföremål mm.

Exempel på "kalla" efterarbetade föremål är allt som är slipat, etsat (numera blästrat) och målat.

Vi har ett exempel på en sk planslip och en modern gravyrmaskin, med sk handstycke. De står här i museet och väntar på att vi ska få tid att städa upp dem, förstå dem och sedan beskriva dem.
Vi hoppas få fatt i en slipstol av den typ som används för mönsterslipning, men tills vidare får vi hänvisa till länksidan för några filmer som visar hur det går till.

Eftersom den maskin vi (hittills) är mest malliga över är pantografen, kommer vi än så länge att koncentrera oss på syra-etsning som mönstringsteknik på framför allt dryckesglas.

Lite historia om glasetsning i Europa har vi samlat på sidan Etsning, allmänt om.

Här finns också en sida om ett modernt alternativ till handmålning: Dekaler för dekoration