This website is bilingual, written both in Swedish and English. For those of you preferring another language, we provide "google translate". Be aware that automatic translation sometimes gives very odd results...

Denna webplats är tvåspråkig, finns på både svenska och englska. För er som föredrar andra språk, har vi lagt till "google translate". Kom ihåg att automatiska översättningar ibland ger konstiga resultat...

- Etsning, allmänt om - Betsning och lystring
- Blästring
- Dekaler för dekoration
Guillocherat eller pantograferat - vad skiljer mönstren?

Båda maskinerna har samma syfte: att rita mönster i ett tunt vaxskikt på ett (runt) glas, så att det uppstår ett mönster när glaset senare sänks ner i ett syrabad. Syran är huvudsakligen fluorvätesyra (HF); ibland i kombination med svavelsyra (H2SO4).

Guillocheringsmaskinen kan bara hantera en bit i taget, och den har endast ett ritstift. Detta ritstift, eller kanske skulle det kallas "rit-arm", kan ha flera nålar, för att på detta sätt rita flera parallella linjer samtidigt. Mönstren skapas genom att en kombination av kugghjul monteras på rätta platser på stativet. Maskinen drivs av en vev, och kugghjulen gör att tallriken med glaset snurrar åt olika håll, och rör sig uppåt och nedåt. De guillocherade mönstrens karaktär präglas förstås av maskinens konstruktion: de är huvudsakligen geometriska, olika kombinationer av cirklar är vanliga, och de har inga "lösa ändar" utan mönstret består av en enda eller flera parallella, obrutna linjer.

Bilden nedan till vänster visar detaljer av två olika mönster. På det vänstra glaset, "Joel" från Kosta, har använts en nål för slingan överst, tre nålar för nästa slinga. På det högra har det använts nio nålar för meandern.

Bilden nedan höger visar en detalj ur en mönsterbok för en guillocheringsmaskin som funnits på Pukebergs glasbruk, numera i Madesjö hembygdsmuseum. Den anger vilka kugghjul som skall monteras var för att åstadkomma mönstret som visas.

gammal annons för en guillocheringsmaskin
olika många nålar i olika dear av mönstren
detalj från en mönsterbok

Vi har två guillocheringsmaskiner i museet, och i utställningen finns många exempel på guillocherade glas.

Vi har funnit en websida med både guillocheringsmönster och teckningar av olika guillocheringsmaskiner (somliga kan tom hantera 6 glas samtidigt). Här finns den - en måste klicka på varje blad för sig. Utöver mönsteravbildningar finns en del bilder på tillbehör, samt även på några av firmans maskiner. (Bilder långt ned på sidan)


Pantografen har som första fördel att kunna hantera många bitar samtidigt – vår kan ta 24 st. En pantograf har flera ritstift per glas. På pantografen är det ritstiften som rör sig, plus att tallrikarna kan höjas och sänkas. Man kan montera olika antal ritstift, beroende av hur många mönsterbilder man vill ha runt glaset.
Mönstret överförs till glasen från en mönsterplåt: denna läggs på "ritbordet", och operatören följer linjerna i plåten med ett stift. "Pennans" rörelser överförs till den delen där glasen står, i alla riktningar samtidigt.

I utgångsläget är ritstiften inte i kontakt med glasen. För att börja rita trampas först trampan ner, för att bringa ritstiften i kontakt med glasen. Detta innebär att, till skillnad från de guillocherade mönstren, pantograferade mönster kan ha "lösa ändar"/avslutade linjer.

Pantograferade mönster kan alltså vara friare i sina former.

plåt med mönster (St Erik), glas med 4 motiv runt om
pantografdetalj, fem stift monterade
Detta hindrar förstås inte att pantografen kan imitera guillocherings-liknande mönster.
När vi först såg glaset här till höger tyckte vi ju alla att detta var ett typiskt guillocherat glas.

Döm om vår förvåning när vi först fann en mönsterplåt med samma mönster...
... och sedan fann att det var ett nubbeglas ur servisen "Etyd", designad av Vicke Lindstrand...

vårt Etyd-glas
ur Kosta-katalogen