Bergdala Glastekniska Museum - servis Bero

Servis Bero

Tillverkad av Eda, som visade den på Stockholmsutställningen 1930, senare tillverkad av Kosta.
Enl uppg från Kulturparken Småland designad av Gerda Strömberg.
Finns i Kostas katalog från 1944, och i en katalog utan år som vi misstänker är senare. (Om någon vet under vilken period den tillverkades, kontakta oss gärna!)
Vi har endast seltersglas, höjd 6,5 cm.
I en av våra två mönsterböcker finns en kalkering av mönstret (se nedan).


Manufactured by Eda: they showed this service at the Stockholm exhibition in 1930. Later it was manufactured by Kosta.
According to Kulturparken Småland it was designed by Gerda Strömberg.
It is found in the Kosta catalogue from 1944, also in a catalogue without year which we suspect is of a later date. (Shoud anybody know during which period it was manufactured, please contact us !)
We only have the small tumbler, height 6,5 cm.
There is a rubbing of the pattern in one of our old notebooks (see below).

Bero seltersglas / Bero, small tumbler
mönsterplåt Bero / template Bero
ur Kostas katalog från 1944 / from Kosta catalogue 1944
ur en Kosta-katalog utan tryckår / from a Kosta catalogue without year
kalkering ur en mönsterbok / rubbing from a pattern book
ur boken Glas från Eda / from the book Glas från Eda