Bergdala Glastekniska Museum - servis Lina

Servis Lina

Förekommer i Kostas kataloger från 1926, 1933 och 1940.

I en av våra två mönsterböcker finns en kalkering av mönstret.
Mönstret är enkelt men elegant, och har säkert använts vid flera glasbruk.

På bilden nedan ser vi fyra föremål med fyra linjer i bågmönstret, men i det högra vattenglaset är de fem. Vattenglasen är dessutom olika höga, så (minst) ett av dem är antagligen inte ett "äkta" Lina. (På kalkeringen är det fyra linjer - men säger det något?)


Found in the Kosta catalogues from 1926, 1933 and 1940.

There is a rubbing of the pattern in one of our old notebooks.
The patteren is simple but elegant, and has probably been used by serveral glassworks.

In the picture below we see four objects having four lines in the pattern, but on the right tumbler there are five. The tumblers are of different height, so (at least) one of them which is not a "true" Lina. (On the rubbing there are four lines - but does that tell us anything?)

Lina
fyra Lina, eller fem? / four Lina, or five?
Lina, kalkering ur anteckningsboken / Lina, the rubbing from the notebook
vissa serviser hade vissa glas-former gemensamma / 
some services had some blanks in common
Noteringen säger att serviserna Lina, Hugo och Maja hade samma form för dricksglas i storleken 15 cl, men att dricksglasen i storlekar 45, 25 och 20 cl hade olika form.
Det gjordes alltså "dricksglas" i fyra olika storlekar i en och samma sevis? (I åtminstone tre serviser...)


The note says that the services Lina, Hugo and Maja used the same blanks for 15 cl tumblers, but tumblers in the sizes 45, 25 and 20 cl were different.
Thus: there were tumblers in four different sizes for one service? (Actually three services...)

Kosta-katalogen från 1926 / the 1926 Kosta catalogue
Kosta-katalogen från 1933 / the 1933 Kosta catalogue
Kosta-katalogen från 1940 / the 1940 Kosta catalogue